Podziękowanie

Pragnę z całego serca podziękować za okazałe wsparcie poprzez przekazanie mi za pośrednictwem fundacji 1% podatku oraz darowizn.

Wasze wsparcie umożliwi mi dalszą konieczną rehabilitację, zakup leków oraz sprzętów rehabilitacyjnych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Z uwagi na ograniczoną jawność danych osobowych w fundacji nie mogę podziękować imiennie każdemu z darczyńców. Urząd Skarbowy rejestruje wyłącznie nazwę miasta i nr oddziału US, nie znam więc imion i nazwisk darczyńców. Jestem wzruszony Waszą dobrocią i wrażliwością na ludzkie nieszczęście.

Dziękuję   wszystkim,  którzy  przez  ostatnie  lata  przekazywali  swój 1 procent z przeznaczeniem właśnie dla mnie i tym  którzy zachęcali innych do przyłączenia się, dziękuję za wszelkie wsparcie i dobro!

Nie sposób podziękować  każdemu  osobiście, dlatego zwracam  się  do Państwa z tego miejsca  i  dziękuję każdemu z osobna – wyrażając ogromną wdzięczność!

Liczę na dalszą pamięć i wsparcie w nadchodzącym roku podatkowym.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gawrysiak

Wszyscy podopieczni fundacji na własną rękę poszukują darczyńców, fundacja w żaden sposób nie pomaga finansowo. Udostępnia tylko darmowe subkonto oraz kontroluje czy darowizna lub kwota z 1 % podatku jest wydatkowana na właściwy cel.