Potrzeby urologiczne

Z tak niskiej renty inwalidzkiej nie stać mnie na zakup wszystkich potrzebnych potrzeb urologicznych, bez których nie można normalnie funkcjonować.

Ja potrzebuję tych cewników miesięcznie 162 szt.

Całkowity koszt cewników powlekanych wynosi 839,16 zł/miesięcznie

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje kwotę 587,04 zł/miesięcznie

Pacjent dopłaca do cewników z własnej kieszeni 251, 76 zł/miesięcznie

Cewniki hydrofilowe do cewnikowania przerywanego zakłada się dużo szybciej i łatwiej niż te starej generacji (tzw. cewniki jednorazowe niepowlekane) – a koszt potrzebnych materiałów dodatkowych sprawia, że założenie tradycyjnego cewnika kosztuje więcej.

W Polsce od lat refundowane są tradycyjne (niepowlekane) cewniki, które kosztują około 1 zł. Aby je założyć bez powodowania zranień cewki moczowej, pacjent musi dokupić sterylny żel nawilżający. Równomierne pokrycie cewnika żelem jest bardzo trudne, a ponadto łatwo jest go zakazić. Cewniki hydrofilowe nowej generacji są pokryte żelem i gotowe do użycia, ale ich koszt to 6–7 zł za sztukę. Niemniej jednak ich stosowanie w sumie jest tańsze i bezpieczniejsze, mitu miesięcznego 120 zł na ilościowy: limit refundacji za 1 szt. to 4 zł; maks. do 30 szt. na miesiąc z 30-proc. odpłatnością pacjenta.

Nowe rozporządzenie daje możliwość używania nowoczesnych i bezpiecznych cewników hydrofilowych (kod P96). Osoby z zatrzymaniem (lub zaleganiem) moczu, stosujące metodę cewnikowania przerywane go przy użyciu cewników jednorazowych, mogą w ramach limitu: 144 zł na miesiąc z 30-procentową odpłatnością – odebrać miesięcznie do ok. 27 szt. cewników hydrofilowych.